top of page
לאישה קריירה 2016

כן, את יכולה.

לבחור, לשאוף, להנהיג

לאישה קריירה, יוני 2016

צילום: יהונתן בלום

כתבה על עופרה שטראוס עם צילום של הפסל "בטינה" לצידה, על מדף הספרים.

bottom of page