עלה מימן, 2021
2016 ,הזורע
אש יציקות, בית נקופה
סולטנה
מדוזה
סדן, 2015
נולדו בדרך
סולטנה
אש יציקות, בית נקופה
אש יציקות, בית נקופה